GÜLERYÜZ HAZIR BETON WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ...

Ara

İçeriğe git

KIMYASAL DENEYLER

LABARATUVARIMIZ

GÜLERYÜZ HAZIR BETON LABORATUVARI KİMYASAL DENEY HİZMETLERİ

KİMYASAL DENEY ÖRNEKLERİ
Serbest Kalsiyum Oksit Muhtevasının Ölçüm Deneyi – Betonda genleşme ve çatlamaya neden olan etmenlerden biri de betonun sertleşmesinden sonra oluşan serbest kirecin su ile reaksiyonudur. Bu reaksiyon sonucunda ortaya çıkan serbest kalsiyum oksit muhtevası çimento ve uçucu külde tespit edilir.

Klorür Muhtevasının Ölçüm Deneyi - Betonda klorürün fazlalığı nedeniyle oluşan agresif ortam demir donatıların korozyonuna (dürabilite sorunlarına) neden olur. Klorür muhtevasının ölçüm deneyi agrega, karma suyu, uçucu kül ve çimento da yapılır.

Sülfat Muhtevasının Ölçüm Deneyi - Sertleşmiş betonda sülfatlar kalsiyum alimunatlarla reaksiyona girerek genleşmeye neden olur. Zaman içinde betonda parçalanmalar ve ayrışmalar oluşur. Bu deney agrega, karma suyu, çimento ve uçucu kül de yapılır.

Kızdırma Kaybı Deneyi - Kızdırma kaybı betonu oluşturan ham maddelerde ne kadar yüksekse betonda dayanım ve durabilite sorunlarına o derece neden olur. Kızdırma kaybı deneyi çimentolarda hava şartlarından dolayı karbonatlaşan ve hidrate olan serbest kireç ve magnesyum seviyesini belirlemek için yapılır. Bu deney uçucu kül ve agregada ise organik madde veya yanmamış kömür miktarını belirlemek için yapılır.
Alkali Muhtevasının Ölçüm Deneyi - Alkali agrega reaksiyonu betonda ileri yaşlarda genleşme sonucu çatlamalara, dayanım ve dayanıklılık problemlerine yol açar. Alkali muhtevası tayininde Na2O ve K2O miktarları belirlenmektedir. Bu deney beton karma suyunda, çimentoda, uçucu külde yapılır.

ANA SAYFA | SERTIFIKALARIMIZ | LABARATUVARIMIZ | HAZIR BETON | FILOMUZ | ILETISIM | FOTOGRAFLAR | Site Haritası


Alt-Menu:


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön